Tranh Sơn Mài

Size: 122cm x 92cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bồ Tát

Tranh Sơn Mài

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hương Mùa Hạ

Tranh Sơn Mài

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đêm Mùa Hạ

Tranh Sơn Mài

Size: 123cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ban Mai

Tranh Nghệ Thuật

Size: 90cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hạ Liên I

Tranh Sơn Mài

Size: 60cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ngũ Thủ Liên Hoa I

Tranh Nghệ Thuật

Size: 90cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hạ Liên II

Tranh Sơn Mài

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Liên

Tranh Sơn Mài

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Thụy Liên I

Tranh Sơn Mài

Size: 123cm x 125cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Thanh Cao IV

Tranh Sơn Mài

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hồng Liên

Tranh Sơn Mài

Size: 43cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Thanh Cao II

Tranh Sơn Mài

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen Sớm VII

Tranh Sơn Mài

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen Sớm VI

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen Hạ

Tranh Nghệ Thuật

Size: 90cm x 125cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Mùa Sen

Tranh Hoa Sen

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Liên 07

Tranh Hoa Sen

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Liên 06

Tranh Sơn Dầu

Size: 75cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đầm Liên Trì

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen Hồng

Tranh Nghệ Thuật

Size: 120cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Bạch Liên I

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 160cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Giai Điệu

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 84cm x 96cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Bạch Liên 05

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen Hồng 03

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 86cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vào Hạ 10

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 70cm x 50cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Sen

Tranh Sơn Dầu

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nàng Sen

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mùa Sen

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 70cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Sinh Tồn

Tranh Treo Biệt Thự

Size: 100cm x 50cm (4 bức)
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Thiếu Nữ

Tranh Sơn Mài

Size: 45cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Nắng Hạ II

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 210cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Liên Trì

1

Tranh Sơn Mài

Size: 70cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen Sớm V

1

Tranh Sơn Mài

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen Sớm I

1

Tranh Sơn Mài

Size: 150cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sự Bừng Tỉnh

1

Tranh Sơn Mài

Size: 81cm x 61cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Rạng Ngời

1

Tranh Hoa Sen

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tình Sen I

1

Tranh Hoa Sen

Size: 150cm x 75cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen Tây Hồ I

Tranh Hoa Sen

Size: 140cm x 45cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen IV

1

Tranh Sơn Mài

Size: 122cm x 82cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen XV

1

Tranh Hoa Sen

Size: 120cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hồng Liên 01

Tranh Nghệ Thuật

Size: 55cm x 65cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật Hoa Sen

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 75cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nắng Chiều IV

1

Tranh Sơn Mài

Size: 120cm x 270cm (3 bức)
Chát liệu: Sơn mài

Sen 3 Miền

Tranh Sơn Mài

Size: 45cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Nắng Hạ I

1

Tranh Sơn Mài

Size: 81cm x 122cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dịu Dàng

1

Tranh Sơn Mài

Size: 100cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đón Nắng Mai

1

Tranh Hoa Sen

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen VIII

1

Tranh Sơn Mài

Size: 170cm x 122cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tinh Khôi

1

Tranh Hoa Sen

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Liên 11

1

Tranh Hoa Sen

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Liên 10

1

Tranh Hoa Sen

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen VII

1

Tranh Sơn Mài

Size: 122cm x 95cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen XVII

1

Tranh Sơn Mài

Size: 120cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hương Mùa Hạ

1

Tranh Sơn Mài

Size: 45cm x 122cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đản Sinh

1

Tranh Hoa Sen

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen III

1

Tranh Sơn Mài

Size: 60cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen Sớm IV

1

Tranh Sơn Mài

Size: 122cm x 95cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen XVI

1

Tranh Sơn Mài

Size: 95cm x 122cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Xao Động

1

Tranh Sơn Mài

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen Sớm III

1

Tranh Hoa Sen

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Liên 09

1

Tranh Hoa Sen

Size: 120cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Liên 08

1

Tranh Sơn Mài

Size: 122cm x 82cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen XIV

1
New

Tranh Sơn Mài

Size: 120cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hồng Liên II

1

Tranh Hoa Sen

Size: 75cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Liên 05

1

Tranh Sơn Mài

Size: 122cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen XIII

1

Tranh Hoa Sen

Size: 75cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Liên 04

1

Tranh Sơn Mài

Size: 150cm x 103cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Nắng Vàng

1

Tranh Sơn Mài

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hạ Thương

1

Tranh Sơn Mài

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hồng Liên

1

Tranh Sơn Mài

Size: 120cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen IX

1

Tranh Sơn Mài

Size: 123cm x 82cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen VIII

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mùa Nước Nổi

6.450.000

Tranh Sơn Mài

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Thụy Liên II

1

Tranh Treo Phòng Khách

Size: 40cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đời Sen II

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Chốn Thiên Đường

11.500.000

Tranh Sơn Mài

Size: 60cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ngũ Thủ Liên Hoa II

1

Tranh Sơn Mài

Size: 80.5cm x 61cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen XI

1

Tranh Sơn Mài

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dạ Liên

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 110cm x 130cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen XI

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 75cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đầm Sen Mùa Hạ

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen XII

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen XIII

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 40cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen XIV

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoa Sen

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 75cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen Mùa Xuân

1

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 150cm x 75cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen Hồ Tây II

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 60cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen Mùa Hạ

1

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 150cm x 75cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đầm Hoang

1

Tranh Sơn Mài

Size: 70cm x 68cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen X

1

Tranh Hoa Sen

Size: 40cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đời Sen I

1

Tranh Sơn Dầu

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Giấc Mơ Mùa Sen

1

Tranh Sơn Dầu

Size: 110cm x 130cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen IX

32.000.000

Tranh Sơn Dầu

Size: 75cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen XV

30.000.000

Tranh Sơn Mài

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen VI

1

Tranh Sơn Mài

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Giác Ngộ

1

Tranh Sơn Mài

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen IV

1

Tranh Sơn Mài

Size: 62cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen II

1

Tranh Sơn Mài

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen I

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 92cm x 180cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hạ Liên III

1

Tranh Sơn Mài

Size: 43cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Thanh Cao III

1

Tranh Sơn Mài

Size: 122cm x 82cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Chân Chánh Hướng Tự Tâm

1

Tranh Sơn Mài

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Thanh Cao

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 66cm x 86cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật Trà Sen

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 118cm (Đường kính)
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Bạch Liên II

1

Tranh Sơn Mài

Size: 45cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

E Ấp

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 110cm x 75cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Liên 13

1

Tranh Sơn Mài

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Nét Xuân Thì

1

Tranh Hoa Sen

Size: 100cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Liên 01

1

Tranh Hoa Sen

Size: 65cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen I

1

Tranh Hoa Sen

Size: 140cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Liên 12

1

Tranh Sơn Mài

Size: 45cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Nắng Hạ III

1