Họa Sĩ Đinh Đông

Tranh Treo Văn Phòng

Bạch Liên 05

Họa Sĩ: Đinh Đông
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 84cm x 96cm

Tranh Treo Văn Phòng

Sen Hồng 03

Họa Sĩ: Đinh Đông
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 60cm

Tranh Treo Văn Phòng

Vào Hạ 10

Họa Sĩ: Đinh Đông
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 86cm x 50cm

Tranh Khỏa Thân

Khỏa Thân VI

1

Họa Sĩ: Đinh Đông
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 120cm x 90cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoa Hồng

1

Họa Sĩ: Đinh Đông Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 60cm x 50cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 55cm x 65cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật Hoa Sen

1

Họa Sĩ: Đinh Đông Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 55cm x 65cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 55cm x 65cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật Hoa Loa Kèn

1

Họa Sĩ: Đinh Đông Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 55cm x 65cm

Tranh Khỏa Thân

Khỏa Thân V

1

Họa Sĩ: Đinh Đông
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 120cm x 90cm

Tranh Khỏa Thân

Khỏa Thân IV

1

Họa Sĩ: Đinh Đông
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 120cm x 90cm

Tranh Khỏa Thân

Khỏa Thân III

1

Họa Sĩ: Đinh Đông
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 120cm x 90cm

Tranh Khỏa Thân

Khỏa Thân II

1

Họa Sĩ: Đinh Đông
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 120cm x 90cm

Tranh Khỏa Thân

Khỏa Thân I

1

Họa Sĩ: Đinh Đông
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 120cm x 90cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 150cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vệt Nắng

34.450.000

Họa Sĩ: Đinh Đông Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 150cm x 100cm

Tranh Treo Văn Phòng

Vào Hạ 12

1

Họa Sĩ: Đinh Đông
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 86cm x 66cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 66cm x 86cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoa Bướm

22.450.000

Họa Sĩ: Đinh Đông Chất Liệu: Sơn Dầu Trên Toan Kích Thước: 66cm x 86cm

Tranh Treo Phòng Khách

Size: 90cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hai Cô Gái & Cây Kẹo Ngọt

1

Họa Sĩ: Đinh Đông Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 90cm x 110cm

Tranh Treo Phòng Khách

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn Dầu Trên Toan

Chân Dung 003

1

Họa Sĩ: Đinh Đông Chất Liệu: Sơn Dầu Trên Toan Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Treo Phòng Khách

Size: 90cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phong Cách Sành Điệu

1

Họa Sĩ: Đinh Đông Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 90cm x 110cm

Tranh Treo Phòng Khách

Size: 90cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn Dầu Trên Toan

Chân Dung Tự Họa

1

Họa Sĩ: Đinh Đông Chất Liệu: Sơn Dầu Trên Toan Kích Thước: 90cm x 110cm

Tranh Treo Phòng Khách

Size: 70cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 002

1

Họa Sĩ: Đinh Đông Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 70cm x 120cm

Tranh Treo Phòng Khách

Size: 70cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 001

1

Họa Sĩ: Đinh Đông Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 70cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 55cm x 65cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật Tết

1

Họa Sĩ: Đinh Đông Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 55cm x 65cm

Tranh Treo Phòng Khách

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Giờ Giải Lao

1

Họa Sĩ: Đinh Đông Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Treo Phòng Khách

Size: 90cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Thế Hệ Trẻ

1

Họa Sĩ: Đinh Đông Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 90cm x 110cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 90cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Cô Gái và Bóng Bay

1

Họa Sĩ: Đinh Đông Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 90cm x 110cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 66cm x 86cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật Trà Sen

1

Họa Sĩ: Đinh Đông Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 66cm x 86cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 50cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật Hoa Hồng

1

Họa Sĩ: Đinh Đông Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 50cm x 60cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật Hoa Bướm

1

Họa Sĩ: Đinh Đông Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 75cm x 75cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật Bạch Liên

1

Họa Sĩ: Đinh Đông Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 75cm x 75cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 105,5cm x 148cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mua Sắm

1

Họa Sĩ: Đinh Đông Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 105,5cm x 148cm

Hotline
Zalo
Messenger