Họa Sĩ Đinh Đông

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 86cm x 66cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vào Hạ 12

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 84cm x 96cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Bạch Liên 05

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen Hồng 03

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 86cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vào Hạ 10

Tranh Khỏa Thân

Size: 120cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân VI

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoa Hồng

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 55cm x 65cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật Hoa Sen

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 55cm x 65cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật Hoa Loa Kèn

1

Tranh Khỏa Thân

Size: 120cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân V

1

Tranh Khỏa Thân

Size: 120cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân IV

1

Tranh Khỏa Thân

Size: 120cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân III

1

Tranh Khỏa Thân

Size: 120cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân II

1

Tranh Khỏa Thân

Size: 120cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân I

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 150cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vệt Nắng

34.450.000

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 66cm x 86cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoa Bướm

22.450.000

Tranh Treo Phòng Khách

Size: 90cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hai Cô Gái & Cây Kẹo Ngọt

1

Tranh Treo Phòng Khách

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn Dầu Trên Toan

Chân Dung 003

1

Tranh Treo Phòng Khách

Size: 90cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phong Cách Sành Điệu

1

Tranh Treo Phòng Khách

Size: 90cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn Dầu Trên Toan

Chân Dung Tự Họa

1

Tranh Treo Phòng Khách

Size: 70cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 002

1

Tranh Treo Phòng Khách

Size: 70cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 001

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 55cm x 65cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật Tết

1

Tranh Treo Phòng Khách

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Giờ Giải Lao

1

Tranh Treo Phòng Khách

Size: 90cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Thế Hệ Trẻ

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 90cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Cô Gái và Bóng Bay

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 66cm x 86cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật Trà Sen

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 50cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật Hoa Hồng

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật Hoa Bướm

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 75cm x 75cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật Bạch Liên

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 105,5cm x 148cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mua Sắm

1