Phố Hàng Chiếu

1

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 109cm x 80cm

Đã Bán