Bạch Liên 12

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 140cm x 90cm

Đã Bán