Nắng Hạ III

1

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 45cm x 60cm

Đã Bán