Một Khi Đã Đi Qua

1

Họa Sĩ: Trịnh Thắng
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 70cm x 210cm

Đã Bán