Đồng Hành

Họa Sĩ: Trịnh Thắng
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 150cm x 120cm