Hoạ Sĩ Trịnh Thắng

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tuyết Sơn

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 150cm x 120cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Đồng Hành

Tranh Acrylic Trên Toan

An Lạc

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Sacred Corner

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 150cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Khải Hoàn

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Thân Giải Thoát

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 120cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Trăm Lối Cùng Sáng

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tổ Ấm

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 120cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Thoát III

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 120cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Thoát II

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Sáng Thế

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 120cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Phúc Lành

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 150cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Phúc Lạc

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Phố

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Nơi Ấy Là Ánh Sáng IV

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Nơi Ấy Là Ánh Sáng III

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Nhà Mình III

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Nhà Mình II

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Người Đẹp & Muông Thú

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Lối Ở Muôn Nơi

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Dĩ Vãng

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 120cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Đạo Sư Quy

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 120cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Đạo Sư Hóa

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Đạo Sư Nhiên

1

Chưa phân loại

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Thiên Mệnh

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Về Đích

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Phúc Lạc

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Khai Sinh

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Hổ

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Phước Lành

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Trâu

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Hổ Luyện Công

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Nụ Hôn Thần Tài

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Nhân Loại

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Trăng Giông

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Kệ

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Tri Thức Bản Nguyên

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Chân Như

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Nguồn Cội

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Dâng Hiến

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Đạo Sư An

Tranh Acrylic Trên Toan

Niết Bàn

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Đền Cổ

Tranh Acrylic Trên Toan

Góc Nhỏ Làng Chài

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Ngựa

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Tiên Tửu

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Dư Âm Màu Mật Ngọt

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Trăng Ru

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Nhìn Đời

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Người Chơi Dương Cầm

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Ánh Sáng & Rừng Già

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 120cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Từng Trải

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Hạnh Phúc

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Trăng Qua Lối Ngõ

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Trốn Trăng Đi Chơi

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Hỉ Lạc

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Vãn Minh Cổ Xưa

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Nguồn Sống

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 90cm x 120cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Nàng

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 180cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Miêu Chúa

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Trí Tuệ Cổ Xưa II

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Vũ Điệu Loài Chim Quý

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Uyên Ương

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Tỉnh Giác

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Khoảng Hẫng

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Chép

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Hồng Hoang

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Xuống Núi

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Ngủ

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Pháp Nhãn III

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 30cm x 30cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Hạnh Phúc Của Thằn Lằn

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tuyết Ơi

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Âm Hưởng

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Miền Xưa

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Trong Ánh Lam Chiều

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Song Mã

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Lộc Xuân

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Tri Thức Cổ Xưa

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Ngộ Không Bồ Đề

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Làng Cổ Trong Sương

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 240cm x 120cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Hoài Cổ

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Mẹ Con

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Ánh Sáng & Nền Tảng

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Ngẫu Hứng Hoạ Phi

1

KTNT SOLD

Phố

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Lành Thay

1

KTNT SOLD

Yêu

1

KTNT SOLD

Potala

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Nơi Ấy Là Ánh Sáng II

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Cỏ & Rùa

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tuổi Thơ

1