Hổ

1

Họa Sĩ: Trịnh Thắng
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 80cm x 60cm

Đã Bán