Người Đẹp & Muông Thú

1

Họa Sĩ: Trịnh Thắng
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 60cm x 80cm

Đã Bán