Hiển thị 277–368 của 616 kết quả

Tranh Acrylic Trên Toan

Ngõ Phố Bình Yên

Kích thước:

Tranh Acrylic Trên Toan

Diêm Vương & Ngọc Hoàng

Kích thước:

Tranh Acrylic Trên Toan

Biển, Rừng và Ta

Kích thước: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Chia Sẻ 2

Kích thước: 100cm x 80cm
Chất liệu: Acrylic trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Phố Núi

Kích thước:

Tranh Acrylic Trên Toan

Đàn Ông

Kích thước:

Tranh Acrylic Trên Toan

Phố Đêm

Kích thước:

Tranh Acrylic Trên Toan

Bố

Kích thước:

Tranh Acrylic Trên Toan

Phúc Lạc Vô Biên

Kích thước:

Tranh Nghệ Thuật

Ao Thu II

Kích thước: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Couple

Kích thước:

Tranh Acrylic Trên Toan

Tam Thân

Kích thước:

Tranh Acrylic Trên Toan

Vô Miêu

Kích thước:

Tranh Nghệ Thuật

Ao Thu I

Kích thước: 120cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Sacred Corner

Kích thước:

Tranh Acrylic Trên Toan

Trâu

Kích thước:

Tranh Acrylic Trên Toan

Trăng Giông

Kích thước:

Tranh Nghệ Thuật

Bên Hồ III

Kích thước: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Tri Thức Bản Nguyên

Kích thước:

Tranh Acrylic Trên Toan

Ngựa

Kích thước:

Tranh Acrylic Trên Toan

Trăng Ru

Kích thước:

Tranh Nghệ Thuật

Bên Hồ II

Kích thước: 150cm x 75cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Kích thước: 120cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Trăng Qua Lối Ngõ

Kích thước:

Tranh Acrylic Trên Toan

Vãn Minh Cổ Xưa

Kích thước:

Tranh Nghệ Thuật

Bên Hồ I

Kích thước: 75cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Miêu Chúa

Kích thước:

Tranh Acrylic Trên Toan

Chép

Kích thước:

Tranh Acrylic Trên Toan

Xuống Núi

Kích thước:

Tranh Nghệ Thuật

Bạch Đàng Mùa Thay Áo

Kích thước: 150cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Tuyết Ơi

Kích thước: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Trong Ánh Lam Chiều

Kích thước:

Tranh Acrylic Trên Toan

Tri Thức Cổ Xưa

Kích thước:

Tranh Nghệ Thuật

Vườn Xuân II

Kích thước: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Tình Quê

Kích thước: 150cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Nơi Ấy Là Ánh Sáng II

Kích thước:

Tranh Acrylic Trên Toan

Giao Hoà

Kích thước:

Tranh Acrylic Trên Toan

Khát Vọng & Thành Tựu

Kích thước:

Tranh Nghệ Thuật

Nước Trong

Kích thước: 120cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Mùa Yêu

Kích thước:

Tranh Acrylic Trên Toan

Thung Lũng Trăng Ngọc

Kích thước:

Tranh Acrylic Trên Toan

Nhựa Sống

Kích thước:

Tranh Acrylic Trên Toan

Sen

Kích thước:

Tranh Nghệ Thuật

Khuôn Mặt II

Kích thước: 60cm x 60cm
Chất liệu tổng hợp

Tranh Khỏa Thân

Khỏa Thân 1

Kích thước: 110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Giấy Dó

Ngày Nắng Đẹp

Kích thước: 60cm x 120cm
Chất Liệu: Màu nước trên giấy dó

Tranh Giấy Dó

Câu Cá

Kích thước: 70cm x 120cm
Chất Liệu: Màu nước trên giấy dó

Tranh Giấy Dó

Những Chú Chim

Kích thước: 60cm x 120cm
Chất Liệu: Màu nước trên giấy dó

Tranh Bán Trừu Tượng

Sân Chơi

Kích thước: 60cm x 120cm
Chất Liệu: Màu nước trên giấy dó

Tranh Nghệ Thuật

Phong Cảnh Đồng Văn

Kích thước: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Nghệ Thuật

Kỷ Nguyên Số 1

Kích thước: 140cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích thước: 75cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Mùa Thu Vàng

Kích thước: 130cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Hà Nội Vào Thu

Kích thước: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Hoa Sen

Đời Sen II

Kích thước: 40cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Chân Dung

Chân Dung 003

Kích thước: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn Dầu Trên Toan

Tranh Chân Dung

Chân Dung Tự Họa

Kích thước: 90cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn Dầu Trên Toan
Kích thước: 60cm 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Hà Nội Hạ Sang

Kích thước: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Ánh Nắng

Kích thước: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Chân Dung

Chân Dung 29

Kích thước: 110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Chân Dung

Chân Dung 31

Kích thước: 110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Tĩnh Vật Hoa, Quả và Lọ

Kích thước: 70cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Giao Thông I

Kích thước: 120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Chợ Trên Phố Cổ

Kích thước: 90cm x 180cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Phong Cảnh Hà Giang

Kích thước: 60cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Chợ Trên Phố 2

Kích thước: 140cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Tĩnh Vật 05

Kích thước: 60cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Tĩnh Vật 06

Kích thước: 60cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Góc Phố Hàng Đường

Kích thước: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Chốn Thiên Đường

Kích thước: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Thu Sang

Kích thước: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Hà Nội Mùa Đông

Kích thước: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Hà Nội Mùa Thu

Kích thước: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Hà Nội Về Chiều

Kích thước: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Hạ Sang

Kích thước: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Chân Dung

Quý Cô 07

Kích thước: 45cm x 155cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Cửa Hàng Nơi Góc Phố

Kích thước: 160cm x 140cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Hà Nội Vào Hè

Kích thước: 160cm x 140cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Tia Nắng

Kích thước: 160cm x 140cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Phố Cổ Hàng Mã

Kích thước: 160cm x 140cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích thước: 147cm x 173cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Hà Nội Sau Cơn Mưa II

Kích thước: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Nắng Về Trên Khu Phố

Kích thước: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Phố Cao Thắng

Kích thước: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Mưu Sinh 01

Kích thước: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Giây Phút Yên Bình

Kích thước: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Nắng Thu

Kích thước: 140cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Chân Dung

Chân Dung 002

Kích thước: 70cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Chân Dung

Chân Dung 001

Kích thước: 70cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Phố Về Đêm 2

Kích thước: 140cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chọn Tranh Treo Khách Sạn Theo Từng Không Gian

Không Gian Đại Sảnh

Có thể nói, đại sảnh là khu vực trung tâm, cũng như là bộ mặt của một khách sạn. Do vậy, việc chọn một tác phẩm tranh treo khách sạn phù hợp là điều rất cần thiết. Chủ đề về phong cảnh, trừu tượng… sẽ là một ý tưởng tuyệt vời và chắc chắn sẽ tạo được điểm nhấn, cuốn hút khách hàng. Với không gian đại sảnh, chúng ta nên chú ý đến nội dung tác phẩm, màu sắc tươi sáng. Một tác phẩm tranh nguyên gốc tuyệt vời nếu được đặt đúng chỗ tại đại sảnh sẽ mang lại rất nhiều lợi ích về nhiều mặt cho khách sạn. không gian đại sảnh treo tranh khách sạn

Không Gian Phòng Ngủ

Đối với 1 khách sạn mà nói thì phòng ngủ chính là nơi để giữ chân khách hàng. Từ lối thiết kế đến trang trí phòng ngủ khách sạn đều phải thật ấn tướng và làm cho khách hàng cảm thấy thoải mái nhất cũng như tạo được cảm giác muốn quay lại trong họ. Thật vậy, việc có cho phòng ngủ một hay hai tác phẩm tranh phù hợp với không gian là điều thực sự cần thiết. Đối với tranh treo khách sạn – không gian phòng ngủ, những tác phẩm tranh về chủ đề phong cảnh, tĩnh vật, trừu tượng hay thậm trí là khỏa thân cũng đều là một ý tưởng vô cùng tuyệt vời. Chắc chắn rằng, những vị khách của bạn sẽ có được cho mình sự thư giãn, thoải mái, vui vẻ và một không gian lãng mạn cho chuyến đi của họ. treo tranh khách sạn theo không gian

Không Gian Hành Lang

Khu vực hành lang sẽ là không gian cuối cùng chúng ta tìm hiểu trong vấn đề chọn tranh treo khách sạn phù hợp. Thường với không gian hành lang, nơi đi lại của những vị khách, chúng ta thường không mấy để tâm đến việc trang trí hay cụ thể hơn là có cho nó một vài tác phẩm tranh nghệ thuật. Tuy nhiên, sẽ thực sự là tuyệt vời nếu như khu vực hành lang được treo lên những tác phẩm tranh. Đối với không gian này, những tác phẩm tranh có tông màu trầm với những chủ đề như phong cảnh, trừu tượng hay tĩnh vật, sẽ là những lựa chọn sáng suốt. Một lưu ý nhỏ rằng không nên treo tranh chân dung ở khu vực hành lang khách sạn. Tại sao ư? Vì sẽ thật không thoải mái chút nào khi đang đi ngoài hành lang lại bắt gặp một ánh mắt “trong tranh” đang dõi theo mình. tác phẩm tranh treo khách sạn đẹp