Rêu Phong

Họa Sĩ: Phạm Hoàng Minh
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 170cm x 155cm

duy nhất 1 tác phẩm