Họa Sĩ Phạm Hoàng Minh

Tranh Nghệ Thuật

Size: 89cm x 119cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Bưu Điện Thành Phố

Tranh Nghệ Thuật

Size: 89cm x 119cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nhà Thờ Cửa Bắc

Tranh Nghệ Thuật

Size: 120cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Dòng Chảy Phố

Tranh Nghệ Thuật

Size: 89cm x 119cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố

Tranh Nghệ Thuật

Size: 155cm x 170cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mùa Thu Vàng

Tranh Nghệ Thuật

Size: 89cm x 119cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đại Học Tổng Hợp Hà Nội

Tranh Nghệ Thuật

Size: 89cm x 119cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Kho Bạc Nhà Nước

Tranh Nghệ Thuật

Size: 40cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Cửa Đông

Tranh Nghệ Thuật

Size: 40cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hàm Cá Mập

Tranh Nghệ Thuật

Size: 40cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Tạ Hiện II

Tranh Nghệ Thuật

Size: 40cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Tạ Hiện I

Tranh Nghệ Thuật

Size: 40cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Nhỏ VII

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Góc Phố VIII

Tranh Nghệ Thuật

Size: 89cm x 119cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chùa Một Cột

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khuê Văn Các

Tranh Nghệ Thuật

Size: 40cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Nhỏ VI

Tranh Nghệ Thuật

Size: 89cm x 119cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Chợ

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Mưa II

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoàng Hôn Trên Phố

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Giao Mùa II

Tranh Nghệ Thuật

Size: 89cm x 119cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoa Nắng

Tranh Nghệ Thuật

Size: 89cm x 119cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chợ Đồng Xuân

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Góc Phố VII

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Góc Phố VI

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Góc Phố V

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Góc Phố IV

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Góc Phố III

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Vào Thu

Sưu Tầm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 75cm x 135cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Mưa I

Tranh Nghệ Thuật

Size: 105cm x 65cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Xuân

Tranh Nghệ Thuật

Size: 105cm x 65cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Chợ Mùa Thu

Tranh Nghệ Thuật

Size: 65cm x 105cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Chợ Đầu Đông

Tranh Nghệ Thuật

Size: 65cm x 105cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chợ Xuân Hàng Lược

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Cổ Hà Nội

Tranh Treo Phòng Khách

Size: 90cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Ký Ức

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Sau Mưa

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Nhà Phố

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Phố Lên Đèn

Tranh Phố

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Góc Phố Tạ Hiện

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Độc Đáo Hà Nội

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phong Cảnh Mùa Đông

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hà Nội Giờ Cao Điểm III

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hà Nội Ngày Cuối Tuần

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Cổ

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Lò Sũ II

Tranh Sơn Dầu

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Lò Sũ

Tranh Sơn Dầu

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chợ Xuân

Tranh Sơn Dầu

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chợ Tết

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 140cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Góc Phố Hà Nội III

Tranh Sơn Dầu

Size: 110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Con Ngõ

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 110cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Ngõ Hẻm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 76cm x 135cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Kiến Trúc Hà Nội

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 110cm x 160cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Phố Phường Huyên Náo

Tranh Phố

Size: 140cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Góc Phố Cổ Hà Nội

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 155cm x 170cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Rêu Phong

Tranh Sơn Dầu

Size: 39cm x 109cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Trừu Tượng I

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 90cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Những Cô Gái Người H’Mong

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 70cm x 140cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tân Xuân

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Hàng Vải

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Dáng Xuân

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hà Nội Phố II

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nét Cổ Kính Hà Nội

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 120cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chiều Chủ Nhật

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 150cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

An Lành

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 50cm x 40cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Hàng Đường II

Tranh Nghệ Thuật

Size: 70cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Ngõ Hội Vũ

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Góc Phố Hàng Đường II

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 150cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Cầu Gỗ

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Phường Hà Nội

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Cổ Hàng Đường

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Góc Phố Hàng Bông

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 180cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chuyến Tàu Mùa Xuân

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 40cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Góc Phố Nhỏ

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 40cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nhà Hát Lớn II

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Hàng Cá

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 155cm x 170cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Cổ Kính

1

Tranh Sơn Dầu

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hà Nội Giờ Cao Điểm IV

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Góc Phố II

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 120cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Hà Nội Xưa và Nay

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 90cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phiên Chợ của Người Dao Đỏ

15.450.000

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 90cm x 180cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Chợ Trên Phố Cổ

22.950.000

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 160cm x 140cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Góc Phố Hà Nội 4

45.450.000

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 140cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chợ Trên Phố 2

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Nguyễn Văn Tố

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Góc Phố Hàng Đường I

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 110cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Chợ Phố

21.450.000

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 140cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Về Đêm 2

1

Tranh Treo Văn Phòng

Hà Nội Giờ Cao Điểm

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 140cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chợ Trên Phố

45.450.000

Tranh Treo Sảnh

Size: 110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Bến Xe Hà Nội

1

Tranh Treo Sảnh

Size: 110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Góc Phố Hà Nội

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 140cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Về Đêm

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 140cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Ánh Sáng

1

Tranh Treo Sảnh

Size: 140cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Góc Phố Hà Nội 2

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Cô Gái H’Mông

1

KTNT SOLD

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Nắng Hạ

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Trung Thu

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chờ Tàu

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Hàng Đường I

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chợ Thanh Hà

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Góc Phố I

1

Tranh Sơn Dầu

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Trừu Tượng II

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Người Bán Bóng Bay

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Xuân về trên Phố

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 220cm x 165cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hà Nội – Hiện Đại & Cổ Kính

60.450.000

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chiều Hà Nội

21.450.000

Tranh Nghệ Thuật

Size: 140cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Ánh Sáng 02

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 140cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mùa Xuân Hà Nội

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Hàng Bông

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khi Trời Sáng

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phiên Chợ Sớm

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 89cm x 119cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nhà Hát Lớn

1