Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 40cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hát Chèo

1

Họa Sĩ : Đặng Huy Quyển Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 40cm x 60cm

Tranh Khỏa Thân

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Người Phụ Nữ

1

Họa Sĩ : Đặng Huy Quyển Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Thiền

1

Họa Sĩ: Danh Cường Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 01

1

Họa Sĩ: Danh Cường Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 03

1

Họa Sĩ: Danh Cường Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hình Bóng Người Phụ Nữ

1

Họa Sĩ: Danh Cường Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 80cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Nàng Sen I

1

Họa Sĩ: Phan Niệm Chất Liệu: Màu nước trên lụa Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 150cm x 50cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Nàng Hạ

1

Họa Sĩ: Danh Cường Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 150cm x 50cm

Tranh Sơn Mài

Size: 78cm x 128cm
Chất Liệu: Sơn mài trên toan

Mầm Sống

44.000.000

Họa Sĩ: Trần Dân Chất Liệu: Sơn mài trên toan Kích Thước: 78cm x 128cm

Tranh Lụa

Size: 80cm x 60cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Nàng Sen V

1

Họa Sĩ: Phan Niệm Chất Liệu: Màu nước trên lụa Kích Thước: 80cm x 60cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 30cm x 40cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 10

1

Họa Sĩ: Đào Anh Khánh Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 30cm x 40cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Khỏa Thân

22.999.000

Họa Sĩ: Nguyễn Đức Huy Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 60cm

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 50cm x 35cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vũ Điệu II

1

Họa Sĩ: Mai Huy Dũng Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 50cm x 35cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 150cm x 50cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Nàng Thu

1

Họa Sĩ: Danh Cường Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 150cm x 50cm

Tranh Lụa

Size: 80cm x 60cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Nàng Sen III

1

Họa Sĩ: Phan Niệm Chất Liệu: Màu nước trên lụa Kích Thước: 80cm x 60cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 150cm x 50cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Nàng Đông

1

Họa Sĩ: Danh Cường Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 150cm x 50cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 60cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Nàng Sen II

1

Họa Sĩ: Phan Niệm Chất Liệu: Màu nước trên lụa Kích Thước: 80cm x 60cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Lướt

1

Họa Sĩ: Nguyễn Thu Thủy
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 100cm x 100cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Nàng 02

1

Họa Sĩ: Nguyễn Thu Thủy
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 110cm x 70cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 60cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Cổ Tích III

1

Họa Sĩ: Phan Niệm Chất Liệu: Màu nước trên lụa Kích Thước: 80cm x 60cm

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Size: 150cm x 100cm
Chất liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Tự Họa

1

Họa Sĩ: Vũ Duy Tâm Chất Liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan Kích Thước: 150cm x 100cm

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nội Tâm

1

Họa Sĩ: Danh Cường Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 25

1

Họa Sĩ: Danh Cường Chất Liệu: Acylic & sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 24

1

Họa Sĩ: Danh Cường Chất Liệu: Acylic & sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 100cm & 110cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 15

1

Họa Sĩ: Danh Cường Chất Liệu: Acylic & sơn dầu trên toan Kích Thước: 50cm x 150cm

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 14

1

Họa Sĩ: Danh Cường Chất Liệu: Acylic & sơn dầu trên toan Kích Thước: 50cm x 150cm

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 09

1

Họa Sĩ: Danh Cường Chất Liệu: Acylic & sơn dầu trên toan Kích Thước: 50cm x 150cm

Tranh Khỏa Thân

Size: 100cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bồng Bột Tuổi Trẻ

1

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 100cm x 120cm