Vũ Điệu I

Họa Sĩ: Mai Huy Dũng
Chất Liệu: Màu nước trên giấy
Kích Thước: 50cm x 35cm