Khỏa Thân 24

1

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Acylic & sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 110cm

Đã Bán