Viễn Cảnh của Thế Giới

1

Họa Sĩ: Lê Nguyên Mạnh
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 150cm x 100cm

Đã Bán