Ngũ Hành 1

1

Họa Sĩ: Lê Nguyên Mạnh
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 80cm

Đã Bán