Thủy Ngưu

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 43.5cm x 13.5cm x 21cm

Đã Bán