Phát Mã IV

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 29cm (Dài) x 15cm (Cao) x 18cm (Rộng)
Trọng Lượng: 1000g

Đã Bán