Tiểu Gia Cát I

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 24cm x 11.5cm x 13cm

Yêu cầu tư vấn Hotline: 0987828876 hoặc 0396295998