Tượng Sơn Mài Trang Trí Con Kiến

Chất liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích thước: C: 14cm – R: 32cm
Cân nặng: 1.6 kg

Xóa