Khỏa Thân 10

15.450.000

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu:
 Acrylic & sơn dầu trên toan
Kích Thước: 50cm x 150cm

Đã Bán