Khỏa Thân 08

1

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu:
 Acylic & sơn dầu trên toan
Kích Thước: 150cm x 50cm

Đã Bán