Vương Thử IV

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 16cm (Dài) x 20.5cm (Cao) x 10cm (Rộng)
Trọng Lượng: 2300g