Kim Dương II

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 19cm (Dài) x 18.5cm (Cao) x 9.5cm (Rộng)
Trọng Lượng: 1000g