Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Dương Xa III

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 23cm (Dài) x 15cm (Cao) x 15cm (Rộng)
Trọng Lượng: 1000g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Dương Xa I

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 23cm (Dài) x 15cm (Cao) x 15cm (Rộng)
Trọng Lượng: 800g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 25cm x 15cm x 15cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dê Đại Vương

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 25cm (Dài) x 15cm (Cao) x 15cm (Rộng) Trọng Lượng: 720g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Dê Sung Túc

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 26cm (Dài) x 9cm (Cao) x 23cm (Rộng)
Trọng Lượng: 900g