Hành Thiền I

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 20cm (Dài) x 31cm (Cao) x 16.5cm
Trọng Lượng: 3000g