Khỏa Thân 20

1

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan
Kích Thước: 150cm x 50cm

Đã Bán