Quý Cô 05

1

Họa Sĩ: Lê Hương
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 50cm x 150cm

Đã Bán