Phố Cổ Hà Nội 1

1

Họa Sĩ: Lê Hương
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 120cm

Đã Bán