Phố Cao Thắng

1

Họa Sĩ: Lê Hương
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 60cm

Đã Bán