Một Ngày Hạnh Phúc ở Hà Nội

1

Họa Sĩ: Lê Hưởng
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 147cm x 173cm

Đã Bán