Khỏa Thân 29

1

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 60cm x 80cm

Đã Bán