Hà Nội Vào Hè

1

Họa Sĩ: Lê Hương
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 160cm x 140cm

Đã Bán