Họa Sĩ Minh Chính

Tranh Phong Cảnh

Size: 80cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Côn Sơn Sóng Vỗ

Tranh Phong Cảnh

Size: 90cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Bình Minh Côn Sơn

Tranh Phong Cảnh

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Non Cao

Tranh Phong Cảnh

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Suối Nguồn

Tranh Phong Cảnh

Size: 90cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sóng

Tranh Sơn Dầu

Size: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Bóng Hoàng Hôn

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Ban Mai Xanh

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tân Ngưu

1

Tranh Phong Cảnh

Size: 150cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Cao Nguyên Xanh

1

Tranh Phong Cảnh

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sông Thu

1

Tranh Phong Cảnh

Size: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sang Thu

1

Tranh Phong Cảnh

Size: 100cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Cao Nguyên Đỏ

1

Tranh Treo Phòng Ăn & Phòng Bếp

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Suối Nguồn

5.450.000

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 60cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Rừng Tràm Trà Sư

5.450.000

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mùa Nước Nổi

6.450.000

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Hồ Phi Yến

1

Tranh Phong Cảnh

Size: 100cm x 200cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vũ Điệu Biển

1