Họa Sĩ Minh Chính

Tranh Nghệ Thuật

Hồng Thu

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 60cm x 60cm

Tranh Phong Cảnh

Suối Nguồn

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Ban Mai Xanh

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 60cm

Tranh Phong Cảnh

Bình Minh Côn Sơn

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 90cm x 90cm

Tranh Phong Cảnh

Sóng

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 90cm x 90cm

Tranh Phong Cảnh

Bến Mây

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 150cm

Tranh Phong Cảnh

Bến Sông

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Treo Văn Phòng

Đôi Bạn

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 60cm

Tranh Treo Văn Phòng

Nhớ Sông

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 70cm x 50cm

Tranh Phong Cảnh

Tình Quê

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 150cm

Tranh Phong Cảnh

Rừng Chiều

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Vườn Xưa

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 100cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Nắng Thu

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 80cm x 80cm

Tranh Phong Cảnh

Nắng Hòn Cau

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 90cm x 90cm

Tranh Linh Vật - Động Vật

Tiểu Miêu I

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 60cm x 60cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tân Ngưu

1

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 80cm x 100cm

Tranh Phong Cảnh

Size: 150cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Cao Nguyên Xanh

1

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 150cm x 100cm

Tranh Phong Cảnh

Size: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sang Thu

1

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 50cm x 70cm

Tranh Phong Cảnh

Size: 100cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Cao Nguyên Đỏ

1

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 150cm

Tranh Treo Phòng Ăn & Phòng Bếp

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Suối Nguồn

5.450.000

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 80cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 60cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Rừng Tràm Trà Sư

5.450.000

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 60cm x 90cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mùa Nước Nổi

6.450.000

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 50cm x 70cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Hồ Phi Yến

1

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 80cm x 150cm

Tranh Phong Cảnh

Size: 100cm x 200cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vũ Điệu Biển

1

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 200cm

Tranh Phong Cảnh

Non Cao

1

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Phong Cảnh

Cao Nguyên Trắng

1

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 150cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Mây Phủ Hoàng Liên Sơn

1

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 80cm x 150cm

Tranh Phong Cảnh

Sông Thu

1

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 60cm x 60cm

Tranh Linh Vật - Động Vật

Tiểu Miêu II

1

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 60cm x 60cm

Tranh Treo Văn Phòng

Nắng Mộc Châu

1

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 60cm

Tranh Treo Văn Phòng

Vịnh Lan Hạ

1

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 50cm x 70cm

Tranh Treo Văn Phòng

Mùa Hoa Mận

1

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 60cm x 60cm

Tranh Phong Cảnh

Côn Sơn Sóng Vỗ

1

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 150cm

Hotline
Zalo
Messenger