Rừng Tràm Trà Sư

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 60cm x 90cm

Tác Phẩm Độc Bản