Tân Ngưu

1

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 80cm x 100cm

Đã Bán