Trừu Tượng 03

15.450.000

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 109cm x 39cm

Đã Bán