Thời Gian Đã Qua

1

Họa Sĩ: Lương Duy
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 80cm x 120cm

Đã Bán

Danh mục: Nghệ Sĩ: