Họa Sĩ Lương Duy

NEW

Tranh Nghệ Thuật

Size: 130cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tiếng Gọi Mùa Xuân II

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tiếng Gọi Mùa Xuân I

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Cầu Nguyện IV

Tranh Nghệ Thuật

Size: 110cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Cầu Nguyện III

Tranh Nghệ Thuật

Size: 110cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Cầu Nguyện II

Tranh Nghệ Thuật

Size: 110cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tâm Sen I

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Quá Khứ Vọng Lại III

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Quá Khứ Đỏ II

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ký Ức Mục Đồng II

Tranh Nghệ Thuật

Size: 109cm x 81cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Quá Khứ Đỏ I

Tranh Nghệ Thuật

Size: 120cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Quá Khứ Vọng Lại I

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 109cm x 81cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ký Ức Mục Đồng I

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 110cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tâm Sen II

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 109cm x 81cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Cầu Nguyện I

1

KTNT SOLD

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Thời Gian Đã Qua

1