Sen

Họa Sĩ: Lê Thúy
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 70cm x 50cm