Sen

Họa Sĩ: Lê Thúy
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 50 cm x 70 cm

duy nhất 1 tác phẩm