Họa Sĩ Lê Thúy

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 70cm x 50cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Sen

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 40cm
Chất liệu: Màu nước trên giấy dó

Trật Tự

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đồng Xanh

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 50cm x 70cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Phong Cảnh Bên Hồ

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 60cm x 40cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Gió Đêm

1

Tranh Sơn Dầu

Size: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoa Tím

1