Buổi Sáng

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến
Chất Liệu:
 Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 65cm x 50cm

Danh mục: