Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Kim Kê XII

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 20cm (Dài) x 28cm (Cao) x 13cm (Rộng)

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Kim Kê XI

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 23cm (Dài) x 32cm (Cao) x 14.5cm (Rộng)

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Ấp Ủ IV

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 40cm (Dài) x 27cm (Cao) x 30cm (Rộng)

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Kim Kê X

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 19cm (Dài) x 16cm (Cao) x 12cm (Rộng)
Trọng Lượng: 1200g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 20cm x 16cm x 12cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Kim Kê VIII

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 20cm x 16cm x 12cm Trọng Lượng: 1200g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Kim Kê IX

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 17cm (Dài) x 25cm (Cao) x 12cm (Rộng)
Trọng Lượng: 1400g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Kim Kê V

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 18cm (Dài) x 27cm (Cao) x 12cm (Rộng)
Trọng Lượng: 1800g