Kim Kê VIII

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 20cm x 16cm x 12cm
Trọng Lượng: 1200g

Đã Bán