Kim Kê V

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 18cm x 27cm x 12cm
Trọng Lượng: 1800g