Họa Sĩ Phan Niệm

Tranh Khỏa Thân

Dung Hoa XI

Họa Sĩ: Phan Niệm
Chất Liệu: Tranh lụa
Kích Thước: 96cm x 76cm

Tranh Khỏa Thân

Dung Hoa X

Họa Sĩ: Phan Niệm
Chất Liệu: Tranh lụa
Kích Thước: 96cm x 76cm

Tranh Nghệ Thuật

Dung Hoa VI

Họa Sĩ: Phan Niệm
Chất Liệu: Tranh lụa
Kích Thước: 96cm x 76cm

Tranh Khỏa Thân

Dung Hoa IV

Họa Sĩ: Phan Niệm
Chất Liệu: Tranh lụa
Kích Thước: 96cm x 76cm

Tranh Khỏa Thân

Dung Hoa VIII

Họa Sĩ: Phan Niệm
Chất Liệu: Tranh lụa
Kích Thước: 96cm x 76cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 60cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Cổ Tích II

1

Họa Sĩ: Phan Niệm Chất Liệu: Màu nước trên lụa Kích Thước: 80cm x 60cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 80cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Nàng Sen IX

1

Họa Sĩ: Phan Niệm Chất Liệu: Màu nước trên lụa Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Khỏa Thân

Size: 80cm x 150cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Vũ Khúc Hàn Giang

1

Họa Sĩ: Phan Niệm Chất Liệu: Màu nước trên lụa Kích Thước: 80cm x 150cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 60cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Cổ Tích I

1

Họa Sĩ: Phan Niệm Chất Liệu: Màu nước trên lụa Kích Thước: 80cm x 60cm

Tranh Khỏa Thân

Size: 100cm x 80cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Vũ Khúc Tamia Tatih

1

Họa Sĩ: Phan Niệm Chất Liệu: Màu nước trên lụa Kích Thước: 100cm x 80cm

Tranh Lụa

Size: 80cm x 60cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Nàng Sen VII

1

Họa Sĩ: Phan Niệm Chất Liệu: Màu nước trên lụa Kích Thước: 80cm x 60cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 80cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Nàng Sen I

1

Họa Sĩ: Phan Niệm Chất Liệu: Màu nước trên lụa Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Lụa

Size: 80cm x 60cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Nàng Sen V

1

Họa Sĩ: Phan Niệm Chất Liệu: Màu nước trên lụa Kích Thước: 80cm x 60cm

Tranh Lụa

Size: 80cm x 60cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Nàng Sen III

1

Họa Sĩ: Phan Niệm Chất Liệu: Màu nước trên lụa Kích Thước: 80cm x 60cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 60cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Nàng Sen II

1

Họa Sĩ: Phan Niệm Chất Liệu: Màu nước trên lụa Kích Thước: 80cm x 60cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 60cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Cổ Tích III

1

Họa Sĩ: Phan Niệm Chất Liệu: Màu nước trên lụa Kích Thước: 80cm x 60cm

Hotline
Zalo
Messenger