Vũ Khúc Hàn Giang

1

Họa Sĩ: Phan Niệm
Chất Liệu: Màu nước trên lụa
Kích Thước: 80cm x 150cm

Đã Bán