Vũ Khúc Tamia Tatih

1

Họa Sĩ: Phan Niệm
Chất Liệu: Màu nước trên lụa
Kích Thước: 100cm x 80cm

Đã Bán